Reglement

Reglement

Deelname aan de yogalessen betekent dat je akkoord gaat met de volgende voorwaarden:

  • Deelname aan de yogalessen is geheel op eigen risico. De docent is in geen van de gevallen verantwoordelijk voor eventueel letsel of schade. Door het beoefenen van yoga met respect voor de eigen lichaamsgrenzen is er in principe geen risico op blessures.
  • Bij gezondheidsproblemen graag met de behandelende arts bespreken of er bezwaren tegen yogabeoefening zijn.
    Graag bij fysieke en/of psychische klachten dit met de docent bespreken.
  • De cursist is de docent gedurende lidmaatschap contributie verschuldigd. Deze contributie bedraagt €37,50 per maand en dient voor aanvang van de eerste les van de maand, overschreven te worden op bankrekeningnummer: NL35INGB0009559516 (tenzij anders afgesproken).
  • Bij deelname via een strippenkaart van vijf of tien lessen dient de deelnemer het bedrag tevens op bovenstaand rekeningnummer over te maken. Een strippenkaart van 5 lessen kost €60,- en van 10 lessen €120,-. Na afloop van de strippenkaart heeft de deelnemer vrijblijvend de keuze om een nieuwe strippenkaart aan te schaffen of de deelname te stoppen. Een losse proefles is gratis.
  • Bij opzegging van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van een maand. De docent is vrij eventuele wijzigingen van de contributie of strippenkaart prijs in te voeren en zal de cursisten hier bijtijds van op de hoogte brengen.
  • Graag bij afwezigheid van een les dit bijtijds aan de docent laten weten.
  • Bij verzuim van een les is er geen restitutie mogelijk. Wel is er de mogelijkheid om de les in te halen in een groep op een ander tijdstip mits er plek is. Neem hiervoor contact met de docent op.
  • Dekens en kussentjes zijn in de ruimte aanwezig. Neem zelf een matje mee en eventueel een handdoek en een flesje water mocht je dit prettig vinden.

Bedankt voor het begrip en de deelname!